Poniższy wykres przedstawia sumaryczną ilość godzin spędzonych przy budowie w funkcji czasu. W historii tej zaznaczone są również kamienie milowe, które wyznaczają drogę ku końcowi. Przynajmniej taką mam nadzieję.