2015-04-26

Łatanie

Tata dalej skacze po rusztowaniu i prowizorycznych kładkach, pojawiają się kolejne elementy kratownicy, drugi dzień kończymy z przymocowanymi kilkoma łatami. Nie ma tu zbyt wiele dramaturgii, starczy rzec, że praca wre.


Główny aktor tego spektaklu

+12h [600, słownie: sześćset!]