2018-05-30

Ostatnia ściana

Przyszedł wreszcie czas na wykańczanie ścianki oddzielające koję rufową od rufowego luku bagażowego. Tj. po prostu dokleiłem ostatni kałwałek i zalaminowałem go. Zrobiłem też na rufie stopnie do wchodzenia na pokład i wyciąłem okienko. Trochę czasu też spędziłem na ustawianiu linii wału, powoli przymierzam się, żeby skończyć i ten temat.


Z jednej...

...i z drugiej strony.

No i rufa ze stopniami.
+22h [1611]